FAQ

FAQ eller vanliga frågor om flygets miljöpåverkan och vad du eventuellt kan göra för att minska inverkan på miljön från flyg.

 • Hur kan man få människor att inte flyga?

  För att få människor att inte flyga kan olika åtgärder vidtas, inklusive: Det är viktigt att notera att det krävs ett samarbete mellan individer, företag, regeringar och internationella organisationer för att minska flygandet och bekämpa klimatförändringarna på ett effektivt sätt.

 • Vad är det för bränsle som används vid reguljärflyg?

  Det vanligaste bränslet som används vid reguljärflyg är jetbränsle, även känt som flygbränsle. Jetbränsle är en speciell typ av bensin som är utformad för att användas i jetmotorer, som används i de flesta större passagerarflygplan. Flygbränsle är tillverkat av råolja och består huvudsakligen av kolväten, med en kemisk sammansättning som gör att det brinner effektivt…

 • Hur kan flyg vara subventionerat i Sverige år 2023? Trots medvetenheten om att flyg är förkastligt ur miljösynpunkt.

  Flygindustrin i Sverige och globalt är fortfarande subventionerad på olika sätt, trots att det finns medvetenhet om flygets miljöpåverkan. Här är några exempel på subventioner som flygindustrin kan dra nytta av: Även om det finns en ökad medvetenhet om flygets miljöpåverkan och en ökad efterfrågan på mer miljövänliga transportalternativ, kan subventioner vara ett hinder för…

 • Hur lång tid tar det att åka tåg från Stockholm Till Berlin?

  Resan från Stockholm till Berlin med tåg tar normalt mellan 6,5 och 8 timmar, beroende på vilken tågförbindelse du väljer och om det krävs en byte under resan. Det finns flera tågförbindelser mellan Stockholm och Berlin som erbjuds av olika operatörer, som Deutsche Bahn, SJ och Nattåget. Tågen avgår från Stockholm centralstation och anländer till…

 • Hur mycket måste man källsortera för att kompensera en längre flygresa?

  Det är svårt att exakt säga hur mycket källsortering som krävs för att kompensera en längre flygresa, eftersom det beror på flera faktorer som till exempel avstånd, antalet resenärer och vilken typ av avfall som källsorteras. Flygresor har en stor påverkan på klimatet eftersom de genererar stora mängder av växthusgasen koldioxid. Enligt beräkningar av Naturvårdsverket…

 • Kan man flyga miljövänligt?

  Flygtransport är en av de mest miljöskadliga formerna av transport, eftersom det orsakar stora utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Trots detta finns det vissa sätt att minska miljöpåverkan av flygtransport. Här är några förslag på hur man kan flyga mer miljövänligt: Att minska flygets miljöpåverkan kräver en helhetsansats och kan involvera att göra flera…

Dela med dig