Hur mycket måste man källsortera för att kompensera en längre flygresa?

Det är svårt att exakt säga hur mycket källsortering som krävs för att kompensera en längre flygresa, eftersom det beror på flera faktorer som till exempel avstånd, antalet resenärer och vilken typ av avfall som källsorteras.

Flygresor har en stor påverkan på klimatet eftersom de genererar stora mängder av växthusgasen koldioxid. Enligt beräkningar av Naturvårdsverket i Sverige genererar en flygresa på 1 000 km tur och retur per person ungefär 400 kg koldioxid. Detta motsvarar ungefär 40 kg avfall som källsorteras.

Källsortering är en viktig del av att minska vår påverkan på miljön, men det är inte en tillräcklig lösning för att kompensera för de stora utsläppen som genereras av flygresor. Det är viktigt att minska antalet flygresor och välja mer miljövänliga alternativ när det är möjligt, som tåg eller buss, för att minska vår klimatpåverkan.

Dela med dig

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *