Flygskam.se

En hemsida om flygskam samt fakta om utsläpp för flyg och resande. Förhoppningsvis förstår du snart bättre varför du inte bör flyga.

Vad är flygskam?

2018 tillkom ett nytt ord i det svenska språket. Ordet betyder enligt ordguru.se att ”känsla av att det ur miljösynpunkt är en förkastlig handling att flyga”.

Enligt oss betyder ordet flygskam: ”Jag skäms för att jag vet det är skitdåligt för klimatet att flyga men jag gör det ändå.”

Varför skall jag inte flyga?

Flyget står för drygt två procent av koldioxidutsläppen i hela världen men om man räknar med effekten av utsläpp på hög höjd blir siffran 4–5 procent av människans globala klimatpåverkan.

Att ta flyget är en av de enskilda aktiviteter du som person kan göra som orsakar störst klimatpåverkan.

https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/hur-paverkar-flygresor-klimatet/

Vad är flygskam, varför skall jag inte flyga?

Är det verkligen så dåligt för miljön att flyga?

Ja, flygtrafik har en signifikant påverkan på miljön. Flyg är en av de mest koldioxidutsläppande formerna av transport, och en enkel flygtur kan släppa ut motsvarande mängder CO2 som en person genererar under en hel år. Dessutom bidrar flygtrafik till andra miljöproblem som utsläpp av skadliga gaser och partiklar som påverkar luftkvaliteten.

Hur mycket utsläpp för flyg per km?

Standardalternativet för flyg i kalkylatorn är ett reguljärt flyg i economy-klass och vi beräknar att denna ger utsläpp av 163 g CO2e per kilometer.

https://klimatsmartsemester.se/sa-har-vi-raknat-flyg

Utsläpp för bil vs flyg

Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du sitter i ett flygplan. Svenskars bilåkande påverkar klimatet ungefär lika mycket som vårt flygande, inrikes och utrikes tillsammans.

https://www.hallakonsument.se/miljo-och-hallbarhet/sa-paverkar-olika-trafikslag-klimatet/

En flygresa Thailand tur och retur innebär 2,6 ton utsläpp i så kallad koldioxidekvivalenter. Med samma utsläppsmängd kan man köra 1 400 mil med en ny Volvo V70, alternativt äta 130 kilo nötkött eller 2 600 kilo kycklingkött.

https://www.atl.nu/flygresor-varre-an-biff-for-klimatet

Utsläpp per person och år i Sverige

Konsumtionsbaserade klimatutsläpp. I Sverige släpper vi ut ca. 9 ton (9000 kg) per person och år eller ungefär 25 kg per dag. För att kunna uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, Generationsmålet och Parisavtalets mål bör de globala utsläppen nå ner till i genomsnitt högst 1 ton per person och år till 2050.

https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/konsumtionsbaserade-klimatutslapp/

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/konsumtionsbaserade-vaxthusgasutslapp-per-omrade/

Klimatkalkylator

Innan du väljer att åka på semester med flyg kan du göra en beräkning på vad dina val faktiskt har för konsekvenser.

Beräkna klimatavtryck för din semester:

https://klimatsmartsemester.se/

Klimatkompensera

Har du någonsin klimatkompenserat? Oavsett om du flyger eller inte tycker vi att du skall kompensera för dina utsläpp.

Hur skall jag minska min flygskam?

  1. Lär dig om miljöpåverkan från flygtrafik och hur du kan bidra till en mer hållbar livsstil.
  2. Välj att resa med tåg, buss eller bil där det är möjligt.
  3. Kompensera för dina flygresor genom att stödja projekt som arbetar för att minska koldioxidutsläpp.
  4. Diskutera dina tankar och beslut med nära och kära och uppmuntra dem att också tänka hållbart.
Dela med dig