Klimatkompensera flygresan

Om du nu “måste” flyga bör du se till att klimatkompensera för din resa. Flygskammen får du ändå men det minsta du kan göra är att är att se till att kompensera för resan. Man kan ju tycka att det skulle ingå i priset för biljetten men då detta inte är fallet är det upp till dig att klimatkompensera på egen hand.

Hjälper det verkligen att klimatkompensera för flygresor?

Klimatkompensation är en metod för att minska utsläpp av växthusgaser genom att finansiera projekt som tar bort eller minskar utsläppen på annat håll. Det är en viktig åtgärd som kan bidra till att minska de totala utsläppen av växthusgaser. När det gäller flygresor är det dock viktigt att komma ihåg att klimatkompensation inte är en lösning på själva problemet – det vill säga de höga utsläppen från flygindustrin.

Att klimatkompensera för en flygresa kan minska den sammanlagda klimatpåverkan, men det är inte en fullständig lösning på problemet med höga utsläpp från flygindustrin. Det är viktigt att komma ihåg att klimatkompensation bara är ett steg i riktning mot att minska utsläppen, och inte en ursäkt för att fortsätta att flyga i samma utsträckning som tidigare.

Det är också viktigt att välja klimatkompensationsprojekt som är trovärdiga och har en faktisk effekt på utsläppen av växthusgaser. En del projekt kan vara mer effektiva än andra och det är viktigt att se till att pengarna går till trovärdiga projekt.

Kort sagt kan klimatkompensation vara ett steg i riktning mot att minska utsläppen från flygresor, men det är viktigt att komma ihåg att det inte är en fullständig lösning på problemet med höga utsläpp från flygindustrin. Det är också viktigt att välja trovärdiga klimatkompensationsprojekt. Det bästa sättet att minska klimatpåverkan från flygning är att minska antalet flygresor eller att välja mer hållbara transportalternativ.

Klimatkompensera flygresan

Du kan mycket enkelt klimatkompensera för din flygresa på denna sidan:

Klimatkompensera med Vi-skogen

Personligen gillar jag att ge mina pengar för klimatkompensation till Vi-skogen.

Att klimatkompensera är bra för att det är ett sätt att arbeta med de utsläpp som man ännu inte lyckats komma åt/ åtgärda/ sänka. Genom Vi-skogens klimatkompensation kan man kompensera för dessa utsläpp, men det viktigaste är naturligtvis att man minskar sin egen klimatpåverkan. Medvetenhet om hur mycket växthusgaser som man släpper ut innebär att man kan sätta in rätt åtgärder för att minska påverkan på miljön. Exempelvis visar studier att företag som klimatkompenserar minskar sina koldioxidutsläpp tre gånger snabbare än de företag som inte klimatkompenserar. Läs mer…

Dela med dig