Hur kan flyg vara subventionerat i Sverige år 2023? Trots medvetenheten om att flyg är förkastligt ur miljösynpunkt.

Flygindustrin i Sverige och globalt är fortfarande subventionerad på olika sätt, trots att det finns medvetenhet om flygets miljöpåverkan. Här är några exempel på subventioner som flygindustrin kan dra nytta av:

  1. Skatteförmåner: Flygbränsle är undantaget från skatter på fossila bränslen i många länder, inklusive Sverige. Detta gör att flygindustrin har en skatteförmån jämfört med andra transportsektorer som tåg och bussar.
  2. Infrastruktur: Byggande och underhåll av flygplatser och flygledningssystem finansieras ofta av offentliga medel, som skattebetalare bidrar till.
  3. Räddnings- och säkerhetsinsatser: Räddningstjänster och säkerhetsåtgärder på flygplatser finansieras av offentliga medel.
  4. Momsbefrielse: I vissa länder är flygbiljetter momsbefriade, vilket ger flygbolagen en konkurrensfördel.

Även om det finns en ökad medvetenhet om flygets miljöpåverkan och en ökad efterfrågan på mer miljövänliga transportalternativ, kan subventioner vara ett hinder för omställningen till mer hållbara alternativ. För att minska subventionerna av flygindustrin kan olika åtgärder behöva vidtas, som exempelvis att införa koldioxidskatter på flygbränsle och att investera i mer hållbara alternativ som tåg och bussar.

Dela med dig

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *