Vad är det för bränsle som används vid reguljärflyg?

Det vanligaste bränslet som används vid reguljärflyg är jetbränsle, även känt som flygbränsle. Jetbränsle är en speciell typ av bensin som är utformad för att användas i jetmotorer, som används i de flesta större passagerarflygplan.

Flygbränsle är tillverkat av råolja och består huvudsakligen av kolväten, med en kemisk sammansättning som gör att det brinner effektivt och ger högsta möjliga prestanda för flygplanets motorer. Jetbränsle brinner mycket rent jämfört med andra fossila bränslen, men det genererar fortfarande stora mängder koldioxid och andra utsläpp som bidrar till klimatförändringarna.

Det finns också alternativa bränslen som kan användas vid flygning, som biobränslen och syntetiska bränslen, men dessa används i mycket mindre skala jämfört med jetbränsle. Biobränslen är tillverkade av organiskt material, som biomassa och avfall, medan syntetiska bränslen tillverkas från gas eller andra kemikalier genom en kemisk process.

Många flygbolag arbetar för att minska sin klimatpåverkan genom att använda mer miljövänliga bränslen och genom andra åtgärder som att minska bränsleförbrukningen genom att flyga mer direkt, använda lättare material i flygplanstillverkning och utveckla mer effektiva flygplansteknologier.

Dela med dig

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *